I dag hadde jeg en lang samtale med en kunde som har kjøpt 100 kvadratmeter med parkett av meg til et gammelt hus. Huset hadde mange rom og åpne løsninger, og han ønsket ikke å bryte opp parketten med klumpete overgangslister eller dørstokker. Et gammelt hus har som regel mer ujevne undergulv, og han var usikker på hvordan han skulle legge parketten og om han kunne legge parketten gjennomgående i alle rom. Undergulvet skal jo i utgangspunktet være 100% rett og jevnt før du legger parkett, men ikke ukjent tar de fleste sjansen eller risikoen allikevel. Vi hadde en lang samtale om hvordan han best mulig kunne legge gulvet for å minimere sjansene for stavslipp, oppsprekking eller kuving,  samtidig som at han mer eller mindre skulle få det sluttresultatet med parketten han ønsket.


Han hadde åpne løsninger på opptil 2500mm, og som nevnt ville han ikke inn med overgangslister eller lignende mellom parketten. I utgangspunktet ville han legge parketten gjennomgående, men p.g.a. risikoen dette medfører, ble vi raskt enige om en annen løsning. Det vi kom frem til er etter min mening en genial løsning få muligens vet om eller tenker på!? Først kan jeg bare si at dette krever godt verktøy som splittsag beregnet for listing og sirkelsag med skarpt/nytt blad!

Parketten skulle først legges gjennomgående, altså slik han egentlig ville ha det. Etter leggingen av parketten skulle han felle inn et parkettbord på tverrs i overgangen som skulle fungere som ekspansjonslist mellom romenhetene. Parketten han kjøpte var Parkett Amerikansk Eik Hvit Børstet fra Tarkett som er 162mm bred. Vi ble enige om å splitte parketten på 145mm med splittsag på begge sider. Dette krever som nevnt en god sag som ikke fliser opp parketten. Deretter skulle han bruke en sirkelsag i overgangen der parketten allerede var lagt, og skjære en 160mm bred åpning. Dette krever en stø hånd, eller en stållinjal sirkelsagen kan støttes mot i kuttingen. Uansett skal det først lages to rette og nøyaktige streker med enten krittsnor eller med stållinjal før kuttingen av parketten begynner. Når bordet på 145mm felles ned i den åpne overgangen, vil 1,5mm stå igjen åpent. Nå skulle parkettbodet midtstilles og fuges med Tec-7 på hver side. Hele ekspansjonsfugen påpekte jeg viktigheten av å ikke fylle fullstendig, men først legge en nylonsnor i bunn som tar av for bevegelsene i parketten. Bare toppen på 4-5mm skal dekkes med Tec-7 fugemasse (Tec-7 er et alt-i-ett produkt på 300ml patron som fuger, limer og tetter). Tec-7 kan formes nesten som leire ved å dusje på Tec-Cleaner når fugen skal lages. Tec-Cleaner er avgjørende for et perfekt resultat. I fugeprosessen anbefalte jeg å bruke gul Jordan-tape på parketten, for ikke å grise unødig.

Så er det sikkert noen som lurer på hvorfor det er nødvendig med bevegelsesfuger? Grunnen til det er at parkett er et levende materiale som  påvirkes av klimatiske forandringer som temperatur og luftfuktighet. Og er det noe vi har i Norge, så er det nettopp klimatiske forandringer! Da er det viktig at parketten får mest mulig fri ferdsel i boligen, og det skal legges klarning inne mot vegg rundt hele. Hvor stor klarningen inn mot veggen skal være er avhengig av gulvflatens størrelse, men den bør ofte være på opptil 15mm. Det skal heller ikke monteres tunge ovner o.l. over selve parketten, men heller settes direkte på undergulvet. Klarning mellom parketten og ovnplaten er da også vesentlig, og gjøres på samme måte som over med nylonsnor og Tec-7 .

Setter pris på kommentarer og andre gode løsninger ! :-)