Follsjaa Det fins 17 produkter.

Terrassegulvet Follsjaa er utviklet og testet for norske forhold. I 10 år har vi testet og utviklet dette gulvet slik at det skal tåle det været vi har i nord.

Vi begynte allerede i 2011 å teste ut våre vedlikeholdsfrie kompositt terrassegulv på det norske markedet. Vi utviklet de massive vedlikeholdsfrie terrassegulvene uten hullrom for å eliminere problemene knyttet til frostsprenging, oppsprekking, kuving og deformering.

De første terrassene i våre nærområder var en testarena med eksponering av vær og vind fra -25 grader til +50% celsius på gode sommerdager. Vi var tålmodige før vi masse-eksponerte disse nyutviklede produktene. Vi vet at lab-tester ikke gir de samme svarene som virkelig testing.

Virkelig eksponering, i reelle omgivelser gir det eneste riktige svaret! 

Les mer her